Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym e-giant.pl prowadzony jest przez firmę "Nie dotyczy rowerów Mateusz Grzanka", zarejestrowaną pod adresem ul. Młyńska 16/5, 80-846 Gdańsk, NIP 6372001654, REGON 221198838, dalej zwanym Sprzedawcą. Adres sklepu stacjonarnego Giant Wrzeszcz, ul. Startowa 31, 80-461 Gdańsk.
 2. Definicje:
  - Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego e-giant.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
  - Sklep Internetowy: prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową e-giant.pl.
  - Formularz rejestracji: formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  - Formularz zamówienia: Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  - Koszyk: funkcjonalność Sklepu Internetowego e-giant.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

II. Informacje o produktach

   1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
   2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego e-giant.pl:
    a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
    b) nie zawierają kosztów dostawy.
    Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówionego towaru i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
   3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
   4. Promocje w Sklepie Internetowym e-giant.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

III. Warunki realizacji zamówień.

   1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego e-giant.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
   2. W celu złożenia zamówienia należy po wybraniu produktu/ów wypełnić Formularz Zamówienia wymaganymi danymi tj. dane odbiorcy, adres dostawy, nr telefonu, rodzaj przesyłki, formę płatności, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT.
   3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
   4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Kuriera.
   5. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
   6. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
   7. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

IV. Sposoby płatności

   1. Płatności on-line za pośrednictwem Przelewy24.
    Wygodne i bezpieczne rozwiązanie dzięki któremu możesz zapłacić w naszym sklepie. Natychmiastowe przekazanie informacji o wpłacie do sklepu skróci czas realizacji zamówienia. Obsługa Przelewy24 w gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i poufność danych. Więcej o Przelewy24 znajdziesz tutaj
   2. Przedpłata - przelew na konto
    Całkowita kwota z zamówienia powinna zostać przelana na konto firmowe sklepu

    Dane do przelewu:
    Nie dotyczy rowerów Mateusz Grzanka
    ul. Młyńska 16/5
    80-846 Gdańsk
    ING BANK ŚLĄSKI
    nr konta bankowego: 64 1050 1764 1000 0092 7178 3673
   3. Pobranie: Klient dokonuje zapłaty za towar u kuriera w momencie odbioru paczki.
   4. Płatność przy odbiorze: możliwość zapłaty za towar podczas odbioru w sklepie stacjonarnym.

V. Sposoby dostawy i czas realizacji zamówień

   1. Wszystkie wysyłki realizowane są za pośrednictwem:
    - Firmy kurierskiej DPD
    - paczkomatów 24/7 
    Paczka zostaje wysłana do 48h od momentu zaksięgowania wpłaty. Koszty przesyłki doliczane są automatycznie do wartości zamówienia Szczegółowy cennik znajduje się stronie.Koszty i sposób dostawy
   2. UWAGA: z uwagi na chęć zapewnienia najwyższej jakości obsługi nie wysyłamy rowerów za pomocą firm kurierskich. Każdy rower starannie i profesjonalnie składamy w naszym sklepie, gwarantując jednocześnie, że jest on złożony zgodnie z wytycznymi producenta. Dzięki temu odbierasz od nas rower wyregulowany, gotowy do jazdy oraz objęty gwarancją.
   3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka została wysłana na nieprawidłowy adres lub nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką ponosi Klient.

VI. Odstąpienie od umowy, wymiana towaru

   1. Zgodnie z Ustawą z dnia 25 grudnia 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym e-giant.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym e-giant.pl bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).
   2. W celu odstąpienie od umowy należy wypełnić formularz znajdujący się tutaj i odesłać go na adres sklepu Giant Wrzeszcz, Al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk lub na adres e-mail kontakt@e-giant.pl W przypadku całkowitego odstąpienia od umowy (zwrot wszystkich towarów z paragonu), zwracany jest także koszt za przesyłkę do klienta, o ile był to najtańszy sposób dostarczenia towaru. W przeciwnym wypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z wysyłką towaru poniesionych przez klienta.
   3. Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niezmienionym, ze wszystkimi metkami wraz z dowodem zakupu. Koszt odesłania produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Sprzedawca zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki od klienta.
   4. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
   5. Wymiana może zostać dokonana na inny Produkt o cechach określonych przez Klienta pod warunkiem jego dostępności. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy Produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio Klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do jej zwrotu.

VII. Gwarancja, reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową

   1. W przypadku wady towaru konsument, według swojego wyboru, może skorzystać z gwarancji producenta lub dokonać zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Wybierając reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową konsument może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodp łatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli konsument nie może żądać naprawy ani wymiany, gdyż są one niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
   2. Towar przekazany do reklamacji powinien być umieszczony w opakowaniu zabezpieczającym przed powstaniem uszkodzeń związanych z transportem, w szczególności takich jak: wgniecenia, rysy, otarcia, przetarcia, zamokni ęcia, itp. Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia produktu ponosi wysyłający.
   3. W wypadku reklamacji z tytułu gwarancji sprzedawca zobowiązuje się jedynie do nieodpłatnego przekazania reklamowanego produktu do Gwaranta (właściwego serwisu). Decyzję o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji podejmuje Gwarant. Za przebieg reklamacji (w tym czas jej rozpatrzenia i czas ewentualnej naprawy) odpowiada Gwarant.
   4. W wypadku złożenia reklamacji z tytułu gwarancji zgłaszający winien samodzielnie zasięgać informacji o jej przebiegu.
   5. W przypadku niezgodności towaru z umową, jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do żądania konsumenta zawartego w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 14 dni, uważa się, że reklamacja została uwzględniona zgodnie z żądaniem konsumenta.
   6. Konsument powinien zawiadomić sprzedawcę o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przed upływem dwóch miesięcy od dnia jej stwierdzenia pod rygorem utraty uprawnień przewidzianych w art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. utraty możliwości żądania nieodpłatnej naprawy/wymiany, prawa domagania się stosownego obniżenia ceny/prawa odstąpienia od umowy).

VIII. Postanowienia końcowe

   1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego e-giant.pl z powodów administracyjnych.
   2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
   3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd.