SPRINT

SPRINT

Oddajemy do Waszej dyspozycji flotę rowerów, które możecie wypożyczyć na zawody z cyklu Enea Ironman Gdynia 2019. W poniższych linkach znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące ogólnych zasad wypożyczenia rowerów. Po wybraniu i zamówieniu interesującego Was roweru otrzymacie wiadomość z potwierdzeniem Waszego zamówienia. W linku Płatność / Payment znajdują się dane do przelewu. Na przelew czekamy 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Po otrzymaniu płatności zostaniecie poinformowani przez nas o tym fakcie osobną wiadomością.

Miejscem odbioru i zwrotu rowerów jest nasz punkt w strefie Expo, a godziny w których rower można odebrać i zwrócić są ściśle określone i można je znaleźć w Informacjach Ogólnych danego wyścigu (patrz linki poniżej).

 

SPRINT 10.08.2019 Informacje ogólne / General Conditions

ENEA IRONMAN 70.3 GDYNIA 11.08.2019 Informacje ogólne / General Condisions

Regulmin / Rules and regulations

Płatność / Payment

 

We are offering you a fleet of bicycles that you can rent for the competition Enea Ironman Gdynia 2019. In the links below you will find most important information about the general rules of renting bikes. After selecting and order a bike you will receive a message confirming your order. In the Płatność / Payment link you will find all details to make bank transfer. We are waiting 48 hours for your payment from the moment of placing the order. Once we receive the payment you will be informed about that by a separate message. 
 
The place of pick up and return of the bike is our stand in the Expo zone. Hours in which bikes can be picked up and returned are clearly defined and can be found in the General Conditions of every race (see links below).